Jaunieši aktīvi iesaistās novada dzīves pilnveidē

28.03.2019

2019. gada pirmajā projektu iesniegšanas kārtā ir apstiprināti 10 jauniešu projekti, kuriem finansējumu vairāk nekā  4 000 EUR apmērā nodrošina Olaines novada dome. 

Apstiprināto projektu saraksts:

 

1. O2vsk projekts “Lielā Puškina balle”

Projektā skolēni neierastā iepazīsies ar A.Pušķina daiļradi. Galvenā aktivitāte projektā ir Lielā Puškinā balle 2019.gada 1.novembrī.

 

2. O2vsk projekts “Bibliotēka iziet ielās”

Olaines novada svētkos 25.maijā tiks veidota improvizēta āra bibliotēka, ar mērķi iepazīstināt skolēnus ar bibliotekāra profesiju un parādīt pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, ka bibliotēka ir interesantas un aizraujošas informācijas “oāze”.

 

3. O2vsk projekts “Ielūgums uz meistarklasi ar ģitāras virtuozu Reini Jauno”

Aprīlī skolēniem būs iespēja tikties ar virtuozo ģitāristu un JVLMA doktorantūras studentu Reini Jauno ģitārspēles meistarklasē. Projekta mērķis ir radīt padziļinātu interesi skolas ansambļa dalībniekiem un skolēniem par ģitārspēli.

 

4. O2vsk projekts “Mūzikls "Sprīdītis"”

Skolas ansamblis kopā ar citiem skolēniem veidos mūziklu, ko paredzēts iestudēt aprīlī. Ar mūziklu iecerēts radīt skolēnos interesi par teātra mākslu un mūzikliem.

 

5. OMMS projekts “Nepieradinātās modes skate”

Projektā jaunieši veidos tērpus no neparastiem materiāliem, lai attīstītu radošo domāšanu un fantāziju, attīstītu sadarbības prasmes un saturīgi pavadītu brīvo laiku. Modes skate paredzēta Olaines novada svētkos 25.maijā.

 

6. OJC “Popkorns” projekts “Astronomijas 2 dienu apmācības “Lūkojies visumā” Olaines novadā”

Projekta ietvaros notiks 2 dienu apmācības ar mērķi paplašināt jauniešu interesi un zināšanas par astronomiju, attīstīt radošumu un aktīvi iesaistīt 14 jauniešus no Olaines un Siguldas novada.

 

7. O1vsk projekts “Seminārs “Izplāno! Dari! Radi Latviju!””

Projekta galvenā aktivitāte ir seminārs 17.aprīlī 100 skolēniem no 6 Latvijas skolām par laika plānošanu, neaktīvo jauniešu iesaisti un turpmāko pašpārvalžu sadarbību.

 

8. OJC “Popkorns” projekts “Jauniešu iepazīstināšana ar valsts e-pakalpojumiem, to izmantošanu, līdzdalību valsts pārvaldes un sabiedrības procesos”

Projektā paredzētas digitālā meistarklase, nodarbība par jauniešu līdzdalību un citas aktivitātes ar mērķi interaktīvā veidā iepazīstināt jauniešus ar valsts digitālajiem e-pakalpojumiem.

 

9. OVMM projekts “prast saprasties”

Projekta mērķis ir veicināt dažādu valodu, kultūras izpausmju un kompetenču pilnveidošanu jauniešu vidū, piedāvājos dažādas aktivitātes: morzes koda nodarbības, nodarbības par latviešu zīmju valodu un nedzirdīgo kultūru, angļu valodas un foto un video nodarbības.

 

10. O1vsk projekts “Es gribu būt Eiropas Parlamenta deputāts!”

Projekta mērķis ir sniegt iespēju jauniešiem parādīt savas zināšanas ES jautājumos, apmācīt jauniešus debatēs un publiskajā runā un popularizēt gaidāmās Eiropas Parlamenta vēlēšanas.

 

Aktuālajai informācijai par projektu norisi var sekot līdzi Olaines novada jauniešu portālā www.olainesjauniesiem.lv.

 

Piedaloties Olaines novada jauniešu projektu konkursā, jauniešiem ir iespēja realizēt savas idejas un apgūt jaunas prasmes: kā pareizi uzrakstīt projekta pieteikumu, kā rīkoties ar finanšu līdzekļiem, kā saplānot laiku un aktivitātes, attīstīt komunikācijas un sadarbības prasmes.

 

Informāciju sagatavoja:

Agnese Kalniņa

Olaines novada pašvaldības

jaunatnes lietu speciāliste

 

Tev ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlies pavēstīt ko labu? Raksti mums! :)