Olaines novada pašvaldība aicina 9.klašu absolventus un viņu vecākus iepazīties ar Olaines novada vidusskolu piedāvājumu

25.05.2020
Līdz ar jaunā izglītības modeļa ieviešanu no 2020. gada 1. septembra būtiskas izmaiņas mācību procesā būs 10. klašu skolēniem.
Jaunais vidējās izglītības standarts dod iespēju katrai vidusskolai veidot savas skolas vidējās izglītības programmu ar dažādu virzienu piedāvājumu – katrs skolēns varēs padziļināti apgūt mācību vielu tajās jomās, kuras jaunieti vairāk interesē un kurās viņš vēlas turpināt izglītību augstskolā.

 

Vispārējās vidējās izglītības iegūšanas nosacījumi paredz, ka skolēns:
 
apgūst pamatkursus septiņās mācību jomās – valodu, sociālajā un pilsoniskajā, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību jomā;
apgūst trīs padziļinātos kursus un saistībā ar vienu no tiem veic patstāvīgu pētniecības, jaunrades vai sabiedrisko darbu.
 
Mācību satura apguve plānota trīs līmeņos – vispārīgajā, optimālajā un augstākajā. Vidusskolas posmā skolēni mācību saturu apgūst saskaņā ar jomās plānotajiem rezultātiem kursu veidā – pamata, padziļinātos un specializētos kursos.
 
Pamatkurss sniegs zināšanas, izpratni un prasmes vispārīgajā vai optimālajā mācību satura apguves līmenī. To apgūs ikviens jaunietis vispārējās vidējās izglītības programmās.
 
Padziļinātais kurss sniegs zināšanas, izpratni un prasmes augstākajā mācību satura apguves līmenī. Lai mācītos padziļināto kursu, skolēniem jāapgūst optimālā līmeņa pamatkurss.
 
Savukārt specializētais kurss sniegs specifiskas zināšanas, izpratni un prasmes jebkurā mācību satura apguves līmenī.
 
Kas sagaida skolēnu?
 
Reģistrējoties mācībām 10. klasē, skolēnam būs jāizvēlas viens no skolas vispārējās vidējās izglītības programmas piedāvātajiem virzieniem jeb izvēļu grozs.
 
Absolvējot vidusskolu, skolēnam būs jākārto šādi valsts pārbaudes darbi:
 
latviešu valodā (vismaz optimālajā līmenī);
svešvalodā (angļu, vācu vai franču valodā vismaz optimālajā līmenī);
matemātikā (vismaz optimālajā līmenī);
divos no padziļinātajiem kursiem (augstākajā līmenī).
Bez piedāvātajām izglītības programmām Olaines 1. vidusskolas un Olaines 2. vidusskolas 10.–12. klašu skolēniem būs iespēja:
 
pretendēt uz Olaines novada domes ikmēneša stipendiju,
piedalīties profesionālās pilnveides izglītības programmā “Panākumu universitāte”,
piedzīvot kultūras pasākumus programmā “Latvijas skolas soma”,
darboties dažādās interešu izglītības programmās, kā arī skolēnu parlamentā.
Olaines 1. vidusskolā padziļināto un specializēto kursu apguves nodrošināšanā un skolēnu karjeras pilnveidē paredzēta sadarbība ar “Junior Achievement Latvia”, Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centru, astronomijas observatoriju “Starspace” un citiem sadarbības partneriem.
 
Savukārt vidusskolēniem Olaines 2. vidusskolā (starptautiskā sertifikāta “Zaļais karogs” ieguvēja) būs iespēja aktīvi darboties ekopadomē, kļūt par skolas un novada pētnieku, veicinot skolas muzeja attīstību, kā arī saņemt apbalvojumu “Gudrā pūce” par mācību sasniegumiem.
 
Olaines novada pašvaldība turpinās atbalstīt vidusskolēnu dalību starptautiskos projektos, piedāvās attīstīt prasmes projektu īstenošanā, iegūstot finansējumu Olaines novada jauniešu projektu konkursā, kā arī vasaras mēnešos Olaines novada skolēni varēs iegūt pirmo darba pieredzi kādā no piedāvātajiem vasaras darbiem pašvaldības iestādēs.
 
Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai skolu mājas lapās:
 
Olaines 1.vidusskola – www.o1vsk.lv
 
Olaines 2.vidusskola – www.olaine2vsk.lv
 
Vairāk informācijas meklē pašvaldības lapā: www.olaine.lv

Tev ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlies pavēstīt ko labu? Raksti mums! :)