Pašpārvalžu dalībnieki turpina darboties un sadarboties

29.07.2020

Spēcinot pašpārvaldes un popularizējot to nozīmīgumu, jau kopš septembra Olaines novada skolēnu pašpārvaldēs aktīvi notiek rosība ar projekta “Saki JĀ pašpārvaldei” atbalstu.

Pēc vairākiem mēnešiem spraiga, kopīga darba — divām sadarbības apmācībām, iepazīstoties, mācoties citam no cita un kopīgi mācoties par pašpārvalžu funkcijām; individuālajām apmācībām katrā skolā, pievēršoties katras pašpārvaldes saliedēšanai, problēmu izzināšanai un attīstības plānošanai; individuālām tikšanās reizēm ar audzēkņu pašpārvalžu atbalsta personām; tematiskās darbnīcas par laika plānošanu — viss diezgan ievērojami mainījās. Zīmīgi — tieši dienā, kad skolēni tikās un izplānoja kopīgo aktivitāti “domnīcas - darbnīcas”, kas ietvēra vairāku lielisku aktivitāšu norisi klātienē — tika izsludināta ārkārtējā situācija valstī.

 

Tas ieviesa nopietnas izmaiņas projekta norisē un katras pašpārvaldes darbā, tomēr darbība nepārtrūka. Kādu laiku darbojoties paši un meklējot veidus, kā to darīt attālināti, aprīlī pašpārvalžu dalībnieki tikās tiešsaistes tematiskajā darbnīcā ar Laumu Žubuli, lai pārrunātu, kā rīkoties šajā krīzes situācijā un lai kopumā izprastu notiekošo un pārrunātu skolēnu izaicinājumus šajā laikā. Darbnīcas vadītāja dalījās ar informāciju par psiholoģisko noturību krīzes situācijā, stāstīja par pārmaiņu līkni (nolieguma, dusmu, kaulēšanās, depresijas, pieņemšanas un jauna sākuma stadijas, kas raksturo mūsu sajūtas dažādās krīzes situācijās), stāstīja par dažādām pieejām šajā pandēmijas situācijā un jautāja arī pašiem skolēniem par veidiem, kā viņi ar to tiek galā. Pašpārvalžu kontekstā dalībnieki savā starpā dalījās un ar projekta veidotājiem pārrunāja, ko pašpārvaldes varētu darīt — izzināt skolēnu izaicinājumus, palīdzēt ar nepieciešamajiem resursiem, dalīties ar uzticamu informāciju, dalīties ar dažādiem ieteikumiem, ko darīt šajā sociālās distancēšanās laikā, kas jauniešiem var būt īpaši izaicinošs. Daļu no šīm aktivitātēm jaunieši arī īstenoja, piemēram, sociālajos tīklos daloties ar ieteikumiem, kā droši un lietderīgi pavadīt attālinātās mācīšanās un distancēšanās laiku. 

 

Savukārt 28. maijā jaunieši tikās tiešsaistes tematiskajā darbnīcā ar Annu Īviņu, lai gan savā starpā pārrunātu, gan arī mācītos dažādas teorijas par visiem dalībniekiem jau ilgu laiku aktuālu tēmu — kā veicināt skolēnu iesaisti un stiprināt motivāciju? Kas rosina dalībniekus iesaistīties pašpārvaldē? Kā šo motivāciju dalībniekos saglabāt un attīstīt? Kā varam iesaistīt arī tos skolēnus, kuri nevēlas / nevar aktīvi iesaistīties aktivitāšu organizēšanā, bet kuru viedokli pašpārvaldei kā skolēnu pārstāvjiem ir nepieciešams izzināt? Tematiskās darbnīcas vadītāja dalījās dažādās pieejās, piemēram, stāstot par 3 pamatelementu modeli, pēc kura dalībniekus motivē cilvēki (attiecības), mērķis vai process, kā arī stāstot par Hercberga divfaktoru teoriju, kurā tiek izdalīti “higiēnas” faktori (to nepietiekamība mazina motivāciju) un motivatori (to uzlabošana spēcina motivāciju darboties). Dalībnieki arī paši dalījās savās idejās — kas motivē viņus, kādas aktivitātes viņi varētu ieviest savā pašpārvaldē un kādā veidā varētu iesaistīt citus dalībniekus (piemēram, organizējot neformālas aktivitātes pašiem pašpārvaldes pārstāvjiem, plašāk stāstot par sasniegumiem, ne tikai īstenotajiem pasākumiem, un arī aktīvi iesaistot citus skolēnus un izzinot viņu viedokli).

 

Projekta aktivitātes turpinās — pašpārvalžu dalībnieki aktīvi strādā pie drošas un vērtīgas kopīgās aktivitātes — pašpārvalžu informatīvā bukleta izveidošanas. Ideja par tā izveidi radās vēl pirms krīzes situācijas, un nepieciešamība mainīt plānus veicināja tā izveidi. Bukletā īsi un saistoši tiks parādītas skolēnu pašpārvalžu funkcijas, jau īstenotās aktivitātes, struktūra un nepieciešamie uzlabojumi. Buklets kalpos kā iedvesma pašiem dalībniekiem pārdomāt un analizēt savu darbu, dažādu izglītības iestāžu pašpārvaldēm mācīties vienam no otra, kā arī tā būs ar materiālu būs iespēja dalīties arī ar citiem jaunatnes jomas un izglītības interesentiem, pilsētas viesiem.

 

Atgādinām, ka skolēnu pašpārvaldes ir lieliska vieta, kur pašiem jauniešiem mācīties un vispusīgi attīstīties, izaicināt sevi, izmēģināt lietas un pilnveidot kompetences. Tā ir arī vieta, kur jaunieši var praktizēt iesaistīšanos lēmumpieņemšanā, savukārt izglītības iestādes administrācija, kā arī citi lēmumpieņēmēji var izzināt vajadzības, iegūt palīdzīgas rokas un prātus skolas un novada attīstīšanai. Pašpārvalžu funkcijas ir ne tikai sabiedriskās dzīves organizēšana, bet arī iesaiste mācību un audzināšanas darbā, kā arī audzēkņu, administrācijas un pedagogu interešu saskaņošana. Šajā procesā jauniešiem nepieciešams atbalsts, ko sniedz ne tikai konsultanti un izglītības iestādes ikdienā, bet arī šis projekts “Saki JĀ pašpārvaldei”, plānojot arī ilgtermiņā nepieciešamo atbalstu.

 

Projektu “Saki JĀ pašpārvaldei” īsteno Olaines novada pašvaldība IZM Jaunatnes valsts politikas valsts programmas 2019. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. 

Tev ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlies pavēstīt ko labu? Raksti mums! :)