Arī tava balss ir svarīga! Piedalies Olaines novada attīstības plānošanā!

17.03.2021
Līdz 15. aprīlim notiek iedzīvotāju aptauja par Olaines novada attīstību. 
 
Dalība aptaujā ir iespēja paust savu viedokli un sniegt priekšlikumus par nepieciešamajiem pilnveidojumiem novada teritorijas attīstībā.

Aptaujas mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju viedokli par Olaines novada attīstības iespējām, esošajām problēmām un to iespējamajiem risinājumiem, kā arī sagatavot priekšlikumus Olaines novada attīstības programmai 2022.–2028. gadam.
 
Anketa iedzīvotājiem elektroniski pieejama te - ej.uz/OlainesAptauja
 
 
 
To var aizpildīt, izmantojot arī QR kodu.

Anketa ir anonīma, paustais viedoklis tiks izmantots apkopotā veidā. Aizpildīšana aizņems 10–15 minūtes.
 
Aptauju organizē Olaines novada pašvaldība.
 
Aizpildi un aicini arī citus novada iedzīvotājus to aizpildīt!
 
Būsim pateicīgi par ieguldīto laiku un atsaucību!

 

/images/userfiles/files/Piedalies%20Olaines%20novada%20attistibas%20planosana.pdf

 
Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments. Tā tiks izstrādāta saskaņā ar Olaines novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.–2030. gadam, nacionālā un reģionālā līmeņa plānošanas dokumentiem, kā arī blakus esošo pašvaldību attīstības plāniem. Attīstības programma sevī ietvers esošās situācijas raksturojumu, vidēja termiņa mērķu definēšanu ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai, rīcības un investīciju plānus, kā arī attīstības programmas īstenošanas un uzraudzības kārtību.

Tev ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlies pavēstīt ko labu? Raksti mums! :)