Izsludināti projektu konkursi ES programmas "Eiropa pilsoņiem" ietvaros

12.02.2013

 

Eiropas Savienības programmas "Eiropa pilsoņiem" ietvaros 2013.gadā projekta pieteikumus tiek aicinātas iesniegt pašvaldības un valsts iestādes, nevalstiskās organizācijas un citas bezpeļņas organizācijas.

 

ES programma „Eiropa Pilsoņiem” (2007-2013) sekmē šādus vispārējos mērķus

1.     dot iedzīvotājiem iespēju sadarboties un piedalīties, veidojot arvien saliedētāku Eiropu, kas ir demokrātiska, vērsta uz pasauli, un kuru vieno un bagātina tās kultūras daudzveidība, tādējādi izkopjot Eiropas Savienības pilsonisko apziņu; 

2.     izkopt Eiropas identitātes izjūtu, kuras pamatā ir kopīgas vērtības, vēsture un kultūra; 

3.     iedzīvotāju vidū veicināt Eiropas Savienības piederības izjūtu; 

4.     sekmēt iecietību un savstarpēju sapratni Eiropas iedzīvotāju vidū, respektējot un cildinot kultūras un valodu daudzveidību un vienlaikus bagātinot starpkultūru dialogu.

Tuvākie projektu iesniegšanas termiņi ES programmā „Eiropa pilsoņiem” 2013.gadā:

ES programmas "Eiropa pilsoņiem" atbalsta aktivitātes

Projekta iesniegšanas termiņš

Projekta realizācijas laiks vai tā uzsākšana

1.darbība AKTĪVI IEDZĪVOTĀJI EIROPAI

 

 

1.pasākums PAŠVALDĪBU SADRAUDZĪBA

 

 

1.1.apakšpasākums "Sadraudzības pašvaldību iedzīvotāju tikšanās"

03.06.2013.

01.10.2013. – 30.06.2014.

02.09.2013.

01.01.2014. – 01.09.2014.

1.2.apakšpasākums "Sadraudzības pašvaldību tīklojumi"

02.09.2013.

01.01.2014. – 30.05.2014.

2.pasākums IEDZĪVOTĀJU PROJEKTI UN ATBALSTA PASĀKUMI

 

 

2.1.apakšpasākums "Iedzīvotāju projekti"

03.06.2013.

01.12.2013. – 31.05.2014.

2.2.apakšpasākums "Atbalsta pasākumi"

03.06.2013.

01.12.2013. – 31.05.2014.

4.darbība AKTĪVI EIROPAS PIEMIŅAS PASĀKUMI

03.06.2013.

01.12.2013. – 31.05.2014.

Konsultācijas par projektu pieteikumu izstrādi ES programmas "Eiropa pilsoņiem" ietvaros var saņemt Eiropas Savienības kultūras kontaktpunktā Latvijā - Andrejs Lukins, tālrunis 67330289, e-pasts: andrejs.lukins@km.gov.lv. Plašāka informācija pieejama Eiropas Savienības kultūras kontaktpunktā Latvijā mājas lapā: www.kkplatvija.lv sadaļā "ES programma Eiropa pilsoņiem (2007-2013)".

Pieteikuma veidlapa ir pieejama Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras (EACEA) mājas lapā: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2013/index_en.php


Informācijas avots: Eiropas Savienības kultūras kontaktpunkts Latvijā

Tev ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlies pavēstīt ko labu? Raksti mums! :)