KAS IR JĀZINA PAR BRĪVPĀTĪGO DARBU

Jauniešu brīvprātīgais darbs ir darbs, ko jaunieši veic:

 • sabiedrības labā,
 • bez atlīdzības,
 • pēc brīvas gribas, nestājoties darba tiesiskās attiecībās.

Brīvprātīgais darbs ir vērsts uz sabiedriskā labuma darbību un veicina zināšanu, prasmju un iemaņu attīstību, kā arī brīvā laika lietderīgu pavadīšanu.

Brīvprātīgā darba nosacījumus tiesību aktos Tu vari atrast Biedrību un nodibinājuma likuma 8.pantā, kā arī Jaunatnes likuma 9. un 10.pantā.

 

Kas var kļūt par brīvprātīgo?
Par brīvprātīgo var kļūt jebkurš cilvēks, kas vēlas pielietot un attīstīt savas spējas un prasmes, kā arī gūt jaunu pieredzi, iesaistoties un ietekmējot dažādus sabiedriskos procesus. Pie tam, brīvprātīgs darbs nebūt nenozīmē darīt to, kas nepatīk. Brīvprātīgais pats izvēlas savām interesēm un vajadzībām atbilstošu nodarbošanos un laika apjomu, kuru var veltīt šim darbam - tās var būt gan vairākas dienas, gan pāris stundas mēnesī.

 

Kāpēc kļūt par brīvprātīgo?

Brīvprātīgo darbs tā ir apziņa, ka vari kādam palīdzēt un paveikt lietderīgu darbu. Bet ne mazāk svarīga ir iespēja: 

 • iegūt prasmes un zināšanas,
 • gūt pirmo darba pieredzi,
 • pārbaudīt to, vai izvēlētā profesija ir tā īstā, ar ko gribas saistīt dzīvi,
 • nodibināt kontaktus, kas var palīdzēt karjerā,
 • attīstīt līdera un organizatoriskās iemaņas,
 • satikt jaunus draugus un domubiedrus, ar kuriem vieno kopīgas intereses,
 • iepazīt sevi dažādās situācijās,
 • parādīt savus talantus un prasmes.


Brīvprātīgais darbs jauniešiem ir ļoti nozīmīgs viņu personības veidošanās procesā, jo tas ir veids, kā izprast tādas vērtības, kā uzticēšanās, cieņa, rūpes, līdzjūtība u.tml. Brīvprātīgais darbs palīdz iegūt praktiskās iemaņas individuāli vai sadarbībā ar līdzīgi domājošajiem darbojoties, strādājot, veidojot un attīstot vidi sev apkārt. Tas sekmē jaunieša iespējas iekļauties gan sabiedrībā, gan darba tirgū. Darba devēju acīs tu būsi daudz vērtīgāks kandidāts, nekā tas, kurš dzīves gājuma aprakstā (CV) varēs uzrādīt tikai diplomu.

 

Kur Latvijā var iesaistīties brīvprātīgajā darbā?

Brīvprātīgo darbu var veikt valsts un pašvaldību iestādēs, biedrībās vai nodibinājumos, politiskās pārvaldes iestādēs, reliģiskās organizācijās.

Tev ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlies pavēstīt ko labu? Raksti mums! :)