Brīvprātīgā darba piedāvājumi Olaines novadā

Iepazīsties ar piedāvājumu, izvēlies sev interesējošo, tad sazinies ar izvēlēto organizāciju un pastāsti par savām vēlmēm un iespējām. Sāc krāt stundas savā stundu uzskaites lapā!

AKTUĀLI

Biedrība Olaines ģimeņu atbalstam „Pumpurs”

Kontaktinformācija

 Jolanta Briede, valdes priekšsēdētāja

 biedribapumpurs@inbox.lv

 Tālr. 29352622

 www.draugiem.lv/pumpurs/

 www.pumpurs.1s.lv

Galvenie darbības virzieni

·        Atbalstīt Olaines ģimenes un topošos vecākus, veicinot veselīgu, stipru un izglītotu ģimeņu attīstību;

·        Veicināt vecāku personības pilnveidošanu un attīstību kopā ar bērniem;

·        Vecināt bērnu socializācijas prasmju pilnveidošanu;

·        Veicināt bērnu personības attīstību, izmantojot Montesori pedagoģijas un citu alternatīvo pedagoģijas virzienu principus;

 Veicināt neformālās izglītības iespējas, brīvprātīgo darbu,  iedzīvotāju iniciatīvu un līdzdalību, kas vērsta uz dzīves kvalitātes  uzlabošanu un mūžizglītības tradīciju  attīstību.

Brīvprātīgā darba iespējas

·        Iespēja jauniešiem organizēt, vadīt un dalīties ar savām idejām dažādu bērnu interesēm atbilstošu pasākumu organizēšanā un realizēšanā

·        Palīdzēt organizēt un vadīt biedrības pasākumus bērniem un vecākiem

Brīvprātīgā darba veikšanas  laiks

 Savas idejas ir iespēja realizēt saskaņā ar biedrības darbības  virzieniem visiem izdevīgā laikā, vietā un datumā.

 Ir iespēja palīdzēt organizēt un vadīt biedrības rīkotos  pasākumus konkrētos datumos.

 

Olaines Sporta Centrs

Adrese

 Olaine, Stadiona iela 2 (Olaines Peldbaseins)

Kontaktinformācija

 Marika Broka, Olaines novada sporta organizatore

 sports@olaine.lv

 26658689

 www.olaine.lv/sports

Galvenie darbības virzieni

 Olaines novada sporta pasākumu un sporta dzīves organizēšana  un vadīšana.

Brīvprātīgā darba iespējas

 Iespēja jauniešiem piedalīties, organizēt, vadīt un dalīties ar  savām idejām dažādu sporta pasākumu organizēšanā un  realizēšanā.

 Jauniešu ieguvumi:

 • Iespēja izpausties sfērā, kas saistīta ar sportu, sporta dzīves organizēšanu, veselīgu dzīvesveidu, aktivitātēm u.t.t;
 • Iespēja vadīt pasākumus;
 • Iespēja realizēt savas idejas un projektus u.c.

Brīvprātīgā darba veikšanas laiks

 Iespēja realizēt un organizēt savas idejas ir jebkurā laikā, vietā un  datumā.

 

 Palīdzēt Olaines Sporta centram vadīt un organizēt lielus  pasākumus esošajos sporta pasākuma datumos (sk. Olaines  Sporta centra gada plānu).

 

Olaines Vēstures un mākslas muzejs

Adrese

 Zemgales iela 33, Olaine

Kontaktinformācija

 Dagnija Tīsiņa, muzejpedagoģe

 http://olainesmuzejs@gmail.com, http://muzejs@olaine.lv

 26864481

 www.olainesmuzejs.lv

 https://twitter.com/OMuzejs

Galvenie darbības virzieni

 • Olaines novada vēsturisko vērtību saglabāšana, pētīšana, popularizēšana
 • Izglītojošais darbs vēsturē un mākslā
 • Olaines novada iedzīvotāju radošums un iniciatīva

Brīvprātīgā darba iespējas

 Pasākumu, izstāžu organizēšana. Muzejā notiek gan pašu rīkoti  (piemēram, izstāžu atklāšanas), gan citu organizāciju rīkoti  pasākumi. Jaunieši iegūst pieredzi organizēšanā, pilnveido  komunikācijas un sadarbības prasmes, īsteno savas idejas,  attīsta radošumu.

 Krājuma saglabāšana, vēstures pētīšana. Jaunieši iepazīstas ar  muzeja krājumu, iemācās restaurācijas pamatus, apgūst  dokumentāciju, iegūst jaunas zināšanas par vēsturi.

 Projektu rakstīšana un realizēšana. Jaunieši apgūst projektu  īstenošanas principus, var saņemt finansējumu savu ideju  realizēšanai, pilnveidot valodas prasmes.

 Sabiedriskās attiecības. Jaunieši gūst pieredzi mārketingā,  žurnālistikā, vizuālā noformējumā un apmeklētāju piesaistīšanā.

Brīvprātīgā darba veikšanas laiks

 Darba laiks atkarīgs no brīvprātīgā vēlmes, iesaistīšanās un  iniciatīvas.

 

Jauniešu biedrība „Māk-onis”

Adrese

Zemgales iela 31, Olaine

Kontaktinformācija

 Brigita Medne, jauniešu līdere

 brigita.medne@gmail.com

 28835009

 https://www.facebook.com/biedribamakonis

Galvenie darbības virzieni

 • Neformālās izglītības popularizēšana
 • Jauniešu aktivitātes veicināšana
 • Jauniešu iniciatīvas
 • Jauniešu lietderīga brīvā laika pavadīšana

Brīvprātīgā darba iespējas

 Pasākumu organizēšana. Dalībnieki apgūst pasākumu organizēšanas principus (komandas darbs, darba dalīšana, laika plānošana, finansējums, programma u.tml.), attīsta komunikācijas un sadarbības prasmes, radošumu, iegūst jaunus kontaktus. Dalībniekiem ir iespēja īstenot savas idejas un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku.

Projektu rakstīšana, realizēšana un partnerība. Dalībnieki iemācās rakstīt projektus, pilnveido valodas prasmes, piedalās projektos ārzemēs, iepazīst dažādas kultūras, pilnveido savas zināšanas par dažādām jomām (atkarīgs no projekta) ar neformālās izglītības metodēm.

Brīvprātīgā darba veikšanas laiks

 Gatavošanās pasākumiem ir ilglaicīgs process, atkarīgs no  brīvprātīgā iniciatīvas un iesaistīšanās. Vēlams iesaistīties arī  sapulcēs, kas notiek reizi nedēļā aptuveni 2 stundas.

 

Olaines Jauniešu centrs "Popkorns"

Adrese

 Veselības iela 7, Olaine

Kontaktinformācija

Inta Konošonoka, jaunatnes darbiniece

popkorns@olaine.lv

 24337287

Galvenie darbības virzieni

 • nodrošināt jauniešiem lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas;
 • sekmēt jauniešiem nepieciešamo zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus formālās izglītības, īstenojot dažādus neformālās izglītības pasākumus, projektus un programmas par jauniešiem aktuālām tēmām;
 • nodrošināt nepieciešamo atbalstu jauniešu iniciatīvām.

Brīvprātīgā darba iespējas

Pasākumi – ja ir ideja, ko sen jau vēlies realizēt vai ideja, kas tikko ienākusi prātā, tad šī ir īstā vieta, kur izpausties!

Dalība – Palīdzēt organizēt jau ierastos pasākumus (jauniešu diena, spēļu vakaru utt.)!

Brīvprātīgā darba veikšanas laiks

Nāc ciemos uz Popkornu un visu izrunāsim!

Ja vēlies papildināt brīvprātīgā darba piedāvājumu, aizpildi anketu un nosūti uz e-pasta adresi agnese.kalnina@olaine.lv.

 

Tev ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlies pavēstīt ko labu? Raksti mums! :)