Olaines 1. vidusskolas parlaments

Olaines 1. vidusskolas Skolēnu parlaments ir 5. - 12. klašu brīvprātīgu pārstāvju organizatoriskā struktūra, kuras darbības mērķis, pienākumi un tiesības ir sekmēt skolas mācību darbu, organizēt ārpusstundu aktivitātes un veicināt atklātību skolas darbībā. Skolēnu parlamenta darbu koordinē direktora vietniece audzināšanas darbā Līga Gulbe. No 2008./2009.mācību gada Skolēnu parlamentam ir sava darba telpa - 101. kabinets.

 

Parlamenta galvenās aktivitātes

  • Skolēnu anketēšana un viedokļa uzklausīšana
  • Iekšējās kārtības noteikumu izskatīšana
  • Skolēnu problēmu risināšana
  • Sadarbība ar citu skolu līdzpārvaldēm
  • Informēšana par pasākumiem un konkursiem
  • AIDS diena
  • Labdarības akcijas
  • Radoši konkursi un kultūras pasākumi

 

Kā sazināties?

Raksti - parlaments.kodols@inbox.lv
Seko - https://twitter.com/o1vskparlaments

Tev ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlies pavēstīt ko labu? Raksti mums! :)