Olaines 2. vidusskolas parlaments

Olaines 2. vidusskolā ir izveidota skolēnu pašpārvalde (parlaments), kuras uzdevums ir aktivizēt skolēnus sabiedriskai līdzdalībai, iesaistīties sev un izglītības iestādei nozīmīgu problēmu risināšanā un lēmumu pieņemšanā, apgūstot demokrātijas pamatus.

 

Skolas parlamenta prezidente – Darja Aleksejeva. Olaines 2. vidusskolas parlaments – ir komanda, kur katram skolēnam ir savi veicamie uzdevumi. Ar Olaines 2. vidusskolas parlamenta reglamentu, pienākumiem un sastāvu var iepazīties skolas mājaslapā: http://www.olaine2vsk.lv/lv/audzinasanas-darbs/skol%C4%93nu-parlaments, sīkāk uzzināt par pasākumiem un aktivitātēm var sociālajos tīklos:

FB: https://www.facebook.com/O2VSKParlaments/

Instagram: https://www.instagram.com/o2vsk_parlaments/

 

Skolas parlaments ir tā vieta skolā, kur ikviens skolēns var ieteikt savas idejas, līdzdarboties dažādu lēmumu pieņemšanā un palīdzēt organizēt lielus pasākumus, lai papildinātu skolas dzīvi. Tādiem skolēniem, kuriem ir liela atbildība, radošums un kuri ir pietiekami aktīvi, lai spētu paveikt lielas lietas, šeit tiek dota iespēja sevi pierādīt un veidot sev nākotni.

Tev ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlies pavēstīt ko labu? Raksti mums! :)