OMTK pašpārvalde

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas

Audzēkņu Pašpārvalde

 

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas Audzēkņu Pašpārvalde ir aktīvu jauniešu kopums, kurš no mācībām brīvajā laikā, nodarbojas ar dažādu ārpusstundu pasākumu un projektu realizāciju!

Audzēkņu Pašpārvaldes darbu koordinē struktūrvienības vadītāja Inga Vika. No 2012./2013.mācību gada Audzēkņu Pašpārvaldei ir arī sava darba telpa - 301. kabinets.

 

 

Pašpārvaldes galvenās aktivitātes:

·         Dažādu konkursu un kultūras pasākumu organizēšana

·         Piedalīšanās vietēja un valstiska mēroga pasākumos, konkursos

·         Sadarbība ar citu skolu un organizāciju līdzpārvaldēm

·         Audzēkņu informēšana par pasākumiem un konkursiem

·         Labdarības akcijas

·         Jauniešu brīvā laika lietderīga izmantošana u.c.

 

Projekti un pasākumi, kurus realizējam un plānojam nākotnē, ir domāti Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas audzēkņu ikdienas dzīves uzlabošanai, kā arī personības attīstības veicināšanai. Darbošanās Audzēkņu Pašpārvaldē ir sava veida pozitīva pieredze, no kuras var mācīties, pilnveidoties un atļaut sev un savam „Es” izpausties!

 

Mēs esam atvērti jaunām, kreatīvām, uz sadarbību vērstām idejām!

 

Mūsu twitter konts:  https://twitter.com/OMTK_jauniesi

 

Mūsu darbiem un pasākumiem sekot līdzi var Facebook profilā un Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas mājas lapā www.omtk.lv

Tev ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlies pavēstīt ko labu? Raksti mums! :)