Atbalstītie projekti

2020.gadā tika realizēti 6 jauniešu projekti, kuru finansējumu  6 000 EUR apmērā nodrošināja Olaines novada pašvaldība.

2020.gadā realizētie projekti:

2.pakāpes projekti

Gabrielas Sevrukas un Mari Dabašinskas ( Olaines 2.vidusskolas, vadītāja Irina Macanova) projekts “Esi pati sev stiliste!”

Veronikas Ščerbakovas (Olaines 2.vidusskolas, vadītāja Daiga Raļļa) projekts “Ja es būtu grāmata (2.kārta)”

 

3.pakāpes projekti

Ances Beātes Laivenieces (Olaines Jauniešu centra “Popkorns”, vadītāja Renāte Buraka) projekts “Zero fest”

Veronikas Ščerbakovas (Olaines 2.vidusskolas, vadītāja Daiga Raļļa) projekts “Ja es būtu grāmata (3.kārta)”

 

4.pakāpes projekti

Daniila Tolmačova (Olaines 2.vidusskolas, vadītāja Diana Goroško) projekts “Mūzikas studija”

Renātes Burakas (Olaines Jauniešu centra “Popkorns”, vadītāja Krista Viola Vanaga) projekts “izEJAM dabā!”

 

 


2019.gadā tika realizēti 14 jauniešu projekti, kuru finansējumu  6 000 EUR apmērā nodrošināja Olaines novada pašvaldība.

2019.gadā realizētie projekti:

1. pakāpes projekti:

Kristiānas Elīzas Klūdziņas (Olaines 2.vidusskola, vadītāja Daiga Raļļa) projekts “Lielā Puškina balle”

Aļinas Ančas (Olaines 2.vidusskola, vadītāja Daiga Raļļa) projekts “Bibliotēka iziet ielās”

Aleksandra Afanasjeva (Olaines 2.vidusskola, vadītājs Dainis Krauklis) projekts - Mūzikls "Sprīdītis"

Helēnas Marijas Jēģeres un Kristas Violas Vanagas ( Olaines 1.vidusskolas, vadītāja Līga Gulbe) projekts - Seminārs “Izplāno! Dari! Radi Latviju!”

Betijas Griķes un Agneses Ritumas (Olaines 1.vidusskola, vadītāja Liene Dreimane) projekts “Es gribu būt Eiropas Parlamenta deputāts!”

Danielas Trubačas (Olaines 2.vidusskola, vadītāja Daiga Raļļa) projekts - Bibliotēkas nakts: "Platforma 9 un 3/4. Pietura Hogvarts"

 

2. pakāpes projekti:

Kirila Rates (Olaines 2.vidusskola, vadītājs Dainis Krauklis) projekts “Ielūgums uz meistarklasi ar ģitāras virtuozu Reini Jauno”

Aleksandras Strogovas un Danielas Spārbergas (Olaines Mūzikas un mākslas skola, vadītāja Ilze Orbidāne) projekts “Nepieradinātās modes skate”

Brigitas Mednes (Olaines Vēstures un mākslas muzejs, vadītāja Inta Konošonoka) projekts “prast saprasties”

Aleksandra Afanasjeva (Olaines 2.vidusskola, vadītāja Daiga Raļļa) projekts “Ja es būtu grāmata (1.kārta)”

Violetas Drozdovičas (Olaines 2.vidusskola, vadītāja Irina Macanova) projekts “Manu sapņu māja”

 

3. pakāpes projekti:

Lindas Borbales (OJC “Popkorns” vadītāja Karīna Segruma) projekts “Astronomijas 2 dienu apmācības “Lūkojies visumā” Olaines novadā”

Vaira Stramkaļa un Kristas Violas Vanagas (OJC “Popkorns” vadītāja Karīna Segruma) “Jauniešu iepazīstināšana ar valsts e-pakalpojumiem, to izmantošanu, līdzdalību valsts pārvaldes un sabiedrības procesos”

Anastasijas Migušas un Polinas Gladkovas (Olaines 2.vidusskola, vadītāja Diana Goroško) projekts “Zināšanas kadrā. Urā, mēs ejam uz kino!”

 


 

2018.gadā tika realizēti 13 jauniešu projekti, kuru finansējumu gandrīz 6 000 EUR apmērā nodrošināja Olaines novada pašvaldība.

2018.gadā realizētie projekti:

1. pakāpes projekti:

Kad meliem garas kājas jeb viltus ziņu radītais posts

Laimes iela

“Ielūgums uz Natašas Rostovas balli”

“Sakuras festivāls”

“Bibliotēkas nakts “Citāda Latvija””

 

2., 3. un 4. pakāpes projekti:

"Muzeju nakts 2018 - „Purvs – Olaines šūpulis”"

"Jauniešu pašizaugsmes treniņi “TU VARI!”"

"Mana dzimtā pilsēta- Olaine"

"Tev, Dzimtene!"

"Iedvesmo! Dari! Radi Latviju!"

"Skatuves runas meistarklašu cikls"

"Simtgades pastalas Olaines novadā"

"Esi pati sev stiliste!"

 

 


 

2017. gadā tika realizēti 16 jauniešu projekti!

2017.gadā realizētie projekti:

1. pakāpes projekti:

 

2. un 3. pakāpes projekti:

 


2016. gadā tika realizēti 11 jauniešu projekti, kuru finansējumu gandrīz 3 500 EUR apmērā nodrošināja Olaines novada pašvaldība.

 

2016.gadā atbalstītie projekti:

1. pakāpes projekti:

 • Vaira Stramkaļa un Zanes Stūres (Olaines 1.vidusskola, vadītāja Elita Kalnbērza) projekts “Biznesa galda spēles- jauniešu uzņēmējspēju pilnveidei”.

Projekta laikā jaunieši, spēlējot biznesa galda spēles, attīstīja savu stratēģisko domāšanu, kā arī aktīvi komunicēja viens ar otru. Projekta īstenotāja Zane par paveikto darbu teica: “Spēlējot galda spēles, jauniešiem bija iespēja rast jaunus draugus ne tikai starp savas skolas skolēniem, jo pasākumus apmeklēja gan Olaines 1.vidusskolas, gan Olaines 2. vidusskolas jaunieši. Mēs cītīgi strādājām divu mēnešu garumā, iesaistījām jauniešus ne tikai vietējās aktivitātēs, bet devāmies arī uz plaši apmeklētu galda spēļu vakaru Rīgā. Esam pateicīgi mūsu padomdevējai Olaines 1. vidusskolas skolotājai Elitai Kalnbērzai.”

 • Ilzes Vējkrīgeres (Olaines Vēstures un mākslas muzejs, vadītāja Liene Johansone) projekts „Olaine, atver durvis!”.

Projektā tika iesaistīti 15 brīvprātīgie jaunieši, kas “Muzeju nakts” ietvaros darbojās dažādās radošajās darbnīcās. Projekta „Olaine, atver durvis!” īstenotāja Ilze atzina, ka tas viņai sniedza lielu pieredzi un prieku, viņa pauda lepnumu, ka viņas pirmais projekts ieguvis augstu atzinību.

 • Intas Konošonokas (Olaines Vēstures un mākslas muzejs, vadītāja Liene Johansone)  projekts „Sirreāla Olaine”.

Projekta laikā pieredzējušas mākslinieces vadībā tapa 10 skaistas gleznas, kas ļāva uz Olaini paskatīties no cita skatu punkta. Tā bija iespēja gan projektā iesaistītajiem jaunieši, gan cilvēkiem, kas gleznas aplūkoja, ieraudzīt pilsētu īpašā veidā.

 • Karīnas Segrumas (Olaines Jauniešu centrs “Popkorns”, vadītāja Inta Konošonoka) projekts „Loesje tehnikas 2 dienu apmācības “Revolution in 3” Olaines novadā”.

Jaunieši no Olaines un Salacgrīvas 2 dienu laikā radīja un pilsētvidē fotografēja  Loesje tehnikā tapušus plakātus, kas pauda jauniešu viedokli par viņiem aktuālām tēmām. 

 

2. un 3. pakāpes proejkti:

 • Valērijas Budo (Olaines 2.vidusskola, vadītāja Diāna Goroško) projekts “Zināšanas kadrā un par kadru”;
 • Maksima Ļiskina (Olaines 2.vidusskola, vadītāja Zoja Nikolajeva) projekts “Ideālais gājējs”;
 • Veronikas Semenovas (Olaines 2.vidusskola, vadītāja Irina Macanova) projekts “Esi pati sev stiliste!”;
 • Aleksandra Afanasjeva un Anastasijas Kondratjevas (Olaines 2.vidusskola, vadītāja Ludmila Ivanova) projekts “Skolas ielas svētki”;
 • Elīnas Fedorovičas un Irinas Pētersones (Olaines 2.vidusskola, vadītāja Tatjana Fastoviča) projekts “Olaines Cielaviņas”;
 • Jeļenas Jermoškinas un Aleksandras Gluščenko (Olaines 2.vidusskola, vadītāja Nadežda Murina) projekts “Ievērojamākās vēstures vietas Olaines novadā”;
 • Elzas Balodes (Olaines 1.vidusskola, vadītāja Inga Laipniece)  projekts “Olaines 1. vidusskolas jauniešu dzejas krājuma izveide”.

 


2015. gadā tika realizēti 17 jauniešu projekti, kuru finansējumu vairāk nekā  6 500 EUR apmērā nodrošināja Olaines novada dome. 

2015.gadā atbalstītie projekti:

 •  Nadīnas Podinskas (Olaines 1.vidusskola, vadītājs Juris Zakrevskis) projekts “Dalība starptautiskajā pieredzes apmaiņas nometnē Somijā “The international Falcon Movement – Baltic Youth iniciative 2015””. Šis projekts deva iespēju 8 jauniešiem apmeklēt vienu no labākajām klinšu kāpšanas vietām Somijā, kur tie devās pārgājienos un klinšu kāpšanas izbraucienos un apguva prasmes dzīvot nometnē.
 •  Annas Osko un Valērijas Spriņģes (Olaines 2.vidusskola, vadītāja Jeļena Bučinska) projekts „Improvizācijas teātris”. Tā laikā jauniešiem bija iespēja apmeklēt improvizācijas teātra nodarbības un noslēgumā piedalīties improvizācijas teātra turnīrā.
 •  Viktorijas Holodas (Olaines 2.vidusskola, vadītāja Jeļena Alute) projekts „Ziemassvētku dāvanas – plecu lakati un šalles”. Labdarības projekta laikā puiši izgatavoja koka rāmjus aušanai, savukārt meitenes, izmantojot rāmjus, noauda 15 plecu lakatus, uzadīja un uztamborēja 8 vīriešu šalles. Pašdarinātie lakati un šalles tika uzdāvināti Olaines Sociālās aprūpes centra iemītniekiem.
 • .Initas Veļikodnajas (Olaines 1.vidusskola, vadītāja Brigita Eltermane) projekts „Mārtiņdienas SMU reģionālais tirdziņš”. Projekta sākumposmā tika strādāts pie jaunu skolēnu mācību uzņēmumi veidošanas, Olaines 1.vidusskolā tika reģistrēti 16. Augstā līmenī tika noorganizēts reģionālais tirdziņš, kurā piedalījās 29 skolēnu mācību uzņēmumi ne tikai no mūsu novada skolām, bet arī no 3 citu novadu izglītības iestādēm.

 

2.pakāpes projekti

 • Līvas Leimanes (Olaines Vēstures un mākslas muzejs, vadītāja Liene Johansone) projekts „Jauniešu individuālo prasmju attīstīšana”;
 • Viktorijas Griņukas un Veronikas Jupatovas (Olaines 2.vidusskola, vadītāja Tatjana Fastoviča) projekts „Iemirdzies kā zvaigzne;
 • Alises Sudzilovskas (Olaines 2.vidusskola, vadītāja Irina Macanova) projekts „Esi pati sev stiliste!”;
 • Līvas Leimanes (Olaines Vēstures un mākslas muzejs, vadītāja Liene Johansone) projekts “Rainim un Aspazijai 150”;
 • Emīlijas Vanagas un Alīnas Vanagas (Olaines Mūzikas un mākslas skola, vadītāja Zanda Remerte) projekts “Muzeju nakts radošās darbnīcas “Ceļā pie Saulcerītes””;
 •  Edija Muraško (Olaines 1.vidusskola, vadītājs Juris Zakrevskis) projekts “Olaines novada alpīnisma svētki 2015”;
 • Semjona Voronova un Maksima Skrjabina (Olaines 2.vidusskola, vadītāja Tatjana Zarecka) projekts “Baskāju taka (turpinājums)”;

 

3. un 4. pakāpes projekti

 • Līvas Leimanes (Olaines Vēstures un mākslas muzejs, vadītāja Liene Johansone) projekts „Olaine Brīvības cīņu laikā”;
 •  Ņikitas Stoļarova (Olaines 2.vidusskola, vadītāja Lelde Vaivode) projekts „Mēs varam palīdzēt!” – labdarības akcija patvēruma meklētāju un bēgļu atbalstam”;
 •  Brigitas Mednes (Olaines Vēstures un mākslas muzejs, vadītāja Liene Johansone) projekts „OLAINE: REFRESH”;
 •  Aleksandra Vasiljeva un Maksima Mihaļkova (Olaines 2.vidusskola, vadītāja Nadežda Miguša) projekts „Spēlējam un attīstāmies globālajā pasaulē!” – EUR 380;
 • Valērijas Jevstigņejevas un Darīnas Barānovas (Olaines 2.vidusskola, vadītāja Irina Macanova) projekts „Zināšanas kadrā (turpinājums)” – EUR 281;
 • Alesijas Gavrilovas un Violetas Andrejevas (Olaines 2.vidusskola, vadītāja Diana Goroško) projekts „Eiropas Savienības valstu pilis” – EUR 345.

 

 

 


2014.gadā tika realizēti kopumā 23 jauniešu projekti par kopējo summu vairāk kā 8000 EUR, kurus piešķīrusi Olaines novada dome. Ļoti iepriecina tas, ka konkursā piedalījās ne tikai pieredzējuši projektu rakstītāji, bet arī redzējām jaunas sejas, kas šāda veida projektus rakstīja pirmo reizi. Īpaši aktīvi darbojās Dagnija Tīsiņa, kas bija gan divu dažādu projektu autore (“Dzintara atspīdums” un “Es dabai – daba man”), gan divu dažādu projektu vadītāja (“Dzintars laika griežos” un “Tavs gājiens”). Mazens Zibara ar projektu “Kurzemes – Zemgales Reģionālā sesija 2014” pārliecināja ikvienu, ka ar novada jauniešu projekta konkursa palīdzību var noorganizēt starptautisku pasākumu, jo Mazena projekta ietvaros Olainē 4 dienas pavadīja 110 jaunieši no 13 dažādām valstīm.

2014.gadā realizēto projektu informatīvie plakāti

 

2014.gadā atbalstītie projekti:

1.pakāpes projekti

 • Veronika Šteņa un  Vita Konošonoka (Olaines 1.vidusskola, vadītāja Elita Kalnbērza), projekts “Spāņu valodas apguves popularizēšana Olaines novada jauniešiem”;
 • Dagnija Tīsiņa (Olaines Vēstures un mākslas muzejs, vadītāja Eva Auzāne), projekts “Es dabai – daba man”;
 • Aleksejs Murins un Aleksandra Gluščenko (Olaines 2.vidusskola, vadītāja Nadežda Murina), projekts “Foto konkurss: Rīga – Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2014”;
 • Līva Janauska (Olaines 1.vidusskolas, vadītāja Aija Jankava), projekts “Daiļliteratūras lasīšanas veicināšana skolu jauniešu vidē”;

 

2.pakāpes projekti

 • Brigita Medne (Olaines Sporta centrs, vadītāja Marika Broka – Švarca), projekts “Olaine uz riteņiem 2”;
 • Edgars Lismanis (Olaines sociālais dienests, vadītāja Ieviņa Simsone), projekts “Vasara “Gaismās” 2014”;
 • Viktorija Griņuka un Veronika Jupatova (Olaines 2.vidusskola, vadītāja Tatjana Fastoviča), projekts “Seko savai zvaigznei”;

 

 • Viktorija Golubeva (Olaines 2.vidusskola, vadītāja Jelizaveta Stankeviča), projekts “Pacelsim sevi augstāk”;
 • Emīls Soldatovs (Olaines sociālais dienests, vadītāja Jeļena Semjonkina – Getmaņuka), projekts “Vasaras “Olaksā” 2014”;
 • Evita Krevņeva (Olaines 1.vidusskola) un Darija Degtjareva (Olaines 2.vidusskola, vadītāja Irina Macanova), projekts “Zināšanas kadrā”;
 • Alesija Gavrilova un Violeta Andrejeva (Olaines 2.vidusskola, vadītāja Diana Goroško), projekts “Latvijas vēstures pilis”;
 • Pieteicējs: Margarita Nikolajeva (Olaines 2.vidusskola, vadītāja Tatjana Fastoviča), projekts “Mēs visi tik dažādi”;
 • Samanta Lapiņa (Olaines Mūzikas un mākslas skola, vadītāja Aija Strode-Ērgle), projekts “Krāsainie putni”;
 • Alīna Hudicka (Olaines 1.vidusskola, vadītāja Ina Domina), projekts “Ērgļa omega”;
 • Mazens Zibara (Olaines 2.vidusskola, vadītāja Anna Sidorova), projekts “Foto kursi jauniešiem”;
 • Dagnija Tīsiņa (Olaines Vēstures un mākslas muzejs, vadītāja Eva Auzāne), projekts “Dzintara atspīdums”;
 • Eva Auzāne (Olaines Vēstures un mākslas muzejs, vadītāja Dagnija Tīsiņa), projekts “Dzintars laika griežos”;
 • Emīlija Vanaga (Olaines Mūzikas un mākslas skola, vadītāja Ilze Orbidāne), projekts “Muzeju nakts Radošā stikla mozaīkas darbnīca”;
 • Aleksandra Jegorova un Jelizaveta Ulibina (Olaines 2.vidusskola, vadītāja Tatjana Zarecka), projekts “Baskāju taka”;
 • Emīlija Vanaga (Olaines Mūzikas un mākslas skola, vadītāja Ilze Orbidāne), projekts “Novada krāsas. Sarkans.”;
 • Aleksandrs Afanasjevs un Anastasija Šmeļova (Olaines 2.vidusskola, vadītāja Ludmila Ivanova), projekts “Latviešu un slāvu tautu dzīvesziņa”;
 • Līva Leimane (Olaines Vēstures un mākslas muzejs, vadītāja Dagnija Tīsiņa), projekts “Tavs gājiens”;
 • Mazens Zibara (Olaines 2.vidusskola, vadītāja Anna Sidorova), projekts “Kurzemes – Zemgales Reģionālā sesija 2014”.

 


2013. gadā tika realizēti 27 jauniešu projekti par kopējo summu vairāk nekā 7 000 lati. Pozitīvi vērtējams ir tas, ka projekti tika īstenoti dažādās jomās. Katrs ir īpašs ar savu unikālo devumu. 2013. gadā visaugstāk novērtētais projekts bija Mazena Zibaras un Viktorijas Bogačovas (vadītāja Irina Siņicina) „Olaine- tīrā pilsēta”, kurā jaunieši uzlaboja Olaines vizuālo tēlu ar speciāla šķīduma un krāsas palīdzību, atbrīvojot Olaines ēkas no ķēpājumiem. Vērtēšanas komisija par nozīmīgiem atzina vairākus Brigitas Mednes projektus. Viens no tiem bija „Radošā nometne – seminārs „Olaine uz riteņiem””, kurā jaunieši, dodoties velobraucienā pa Olaines novadu, tikās ar vietējiem jauniešiem un izveidoja ieteikumus novada attīstībai, ko prezentēja domes un pašvaldības pārstāvjiem. Jaunieši kuplā skaitā apmeklēja un atzina par oriģinālu un interesantu Līvas Janauskas (vadītāja Līga Gulbe) īstenoto projektu „Brīvā mikrofona vakari „OC Open Mic’ Nights” .

 

2013. gadā atbalstītie projekti:

1. pakāpes projekti

 • Mazens Zibara un Viktorija Bogačova (Olaines 2. vidusskola, vadītāja Irina Siņicina) projekts „Olaine- tīrā pilsēta”;
 • Brigita Medne (Olaines Vēstures un mākslas muzejs) projekts „„RadiRādi” Darbnīcas Radošās darbības nedēļā „radi!””;
 • Brigita Medne (Olaines Vēstures un mākslas muzejs) projekts „Radošā nometne – seminārs „Olaine uz riteņiem””;
 • Brigita Medne (Olaines Vēstures un mākslas muzejs) projekts „Meža pulkstenis. Muzeju nakts 2013 Olainē”;
 • Eva Auzāne (Olaines 1. vidusskola, vadītāja Līga Gulbe) projekts „Ādas galantērijas radošā darbnīca”;

 

 • Emīlija Borovska (Olaines 2. vidusskola, vadītāja Tatjana Fastoviča) projekts „Draudzējas bērni! (turpinājums)”;
 • Nataļja Kostigova un Darja Saveļjeva (Olaines 2. vidusskola, vadītāja Diana Goroško) projekts „21. gadsimta pilis”;
 • Olga Skrindevska un Anna Juaņjuaņa Li (Olaines 2. vidusskola, vadītāja Irina Macanova) projekts „Pētniecības ekspress”;
 • Margarita Nikolajeva un Aleksejs Murins (Olaines 2. vidusskola, vadītāja Irina Siņicina) projekts „Foto izstāde „Olaine- tīrā pilsēta””;
 • Kristīne Zemīte (Olaines Kultūras centrs, vadītāja Sanita Jēgermane) projekts „Iepazīsim pasauli caur pasakām”;
 • Viktorija Specovs (Olaines sociālais dienests, vadītāja Jeļena Semjonkina-Getmaņuka) projekts „Vasara „OLAKSĀ” 2013”;
 • Emīlija Šumiļina un Samanta Lapiņa (Olaines Mūzikas un mākslas skola, vadītāja Zanda Remerte) projekts „Mākslas dienas 2013”;
 • Zane Kārklevalka (Olaines 1.vidusskola, vadītājs Juris Gogulis) projekts „Olaines novada alpīnisma svētki 2013”;
 • Evita Krevņeva un Vita Konošonoka (Olaines 1.vidusskola, vadītāja Viktorija Kagaine) projekts „Ķīmijas attīstība Latvijā- Olaine kā ķīmiķu pilsēta”;
 • Sandra Gromova un Aleksandrs Vasiljevs (Olaines 2.vidusskola, vadītāja Marija Ragiņa) projekts „Ķīmijas attīstība Latvijā- Olaine kā ķīmiķu pilsēta”;
 • Viktorija Grase un Vineta-Santa Margeviča (Olaines 2.vidusskola, vadītāja Inesa Maskaļonoka) projekts „Veselo meiteņu klubs”;
 • Viktorija Griņuka un Veronika Jupatova (Olaines 2.vidusskola, vadītāja Tatjana Fastoviča) projekts „Pilsētas zvaigžņulietus”;
 • Margarita Nikolajeva un Aleksejs Murins (Olaines 2.vidusskola, vadītāja Nadežda Murina) projekts „Tāda liela maza Latvija”;
 • Brigita Medne (Olaines 1.vidusskola, vadītāja Ina Velberga) projekts „Pasākumu cikls „Pavedieni””;
 • Alīnas Hudickas (Olaines Vēstures un mākslas muzejs, vadītāja Brigita Medne) projekts „Iedvesmas putni”;
 • Brigita Medne (Olaines Vēstures un mākslas muzejs) projekts „Radošā patriotisma seminārs „Mājas””;
 • Līva Janauska (Olaines 1.vidusskola, vadītāja Līga Gulbe) projekts „Brīvā mikrofona vakari „OC Open Mic’ Nights””;
 • Teiksma Jankava (Olaines 1.vidusskola, vadītāja Aija Jankava) projekts „Daiļliteratūras lasīšanas veicināšana skolu jauniešu vidē”;
 • Anželika Sadova un Monta Pepere (Olaines 1.vidusskola, vadītāja Brigita Eltermane) projekts „Olaines jauno ģeogrāfu skola”;
 • Agnese Rituma (Olaines Mūzikas un mākslas skola, vadītāja Ilze Orbidāne) projekts „Novada krāsas. Zils”;
 • Mazenas Zibara un Margarita Nikolajeva (Olaines 2.vidusskola, vadītāja Ludmila Ivanova) projekts „Paaudžu tikšanās skolā”;
 • Darja Ivanova (Olaines mehānikas un tehnoloģijas koledža, vadītāja Inga Vika) projekts „Rekreācijas zonas izveide OMTK studentiem un audzēkņiem”.

 


2012. gadā kopā tika īstenoti 20 jauniešu projekti par kopējo summu vairāk nekā 6 000 lati. Aktīvākā projektu īstenotāja 2012. gadā bija Brigita Medne, kura īstenoja 3 projektus, savukārt visvairāk jauniešus atbalstīja Ilze Zemīte, būdama vadītāja 4 projektos. Vairākos projektos bērniem un jauniešiem, kuri ikdienā nav saistīti ar mākslu, bija iespēja apgūt dažādas jaunas iemaņas radošajās darbnīcas, veidot foto izstādi un apmeklēt teātri. Projektu laikā jauniešiem bija iespēja izglītoties par viņiem nozīmīgām tēmām. Projektā „Veselības diena Olaines novadā” varēja piedalīties ikviens Olaines novada iedzīvotājs un apgūt pirmās palīdzības iemaņas. Tika īstenoti arī tādi projekti, kas ir vērsti uz sabiedrības integrāciju. Koncertā, kas norisinājās projekta „Draudzība” ietvaros 1. septembrī Olaines Mežaparkā, jaunieši, kuriem dzimtā valoda ir latviešu, dziedāja krievu valodā, savukārt tie, kuriem dzimtā valoda ir krievu, dziedāja latviešu valodā. Projekta ietvaros tika radīts arī vides objekts „Ziedu skulptūra”, ko pilsētnieki un viesi varēja apskatīt visu vasaru. Priecē tas, ka ir arī projekti, kas māca jauniešiem nesavtīgu palīdzību, kā tas bija projektā „Bērnības atmiņas”. 

 

2012. gadā realizēto projektu siena

 

Visi 2012. gadā atbalstītie projekti:

 • Marinas Šaško (Olaines Mūzikas un mākslas skola, vadītāja Ilze Orbidāne) projekts „Ziedu skulptūra”;
 • Evitas Kristiānas Pušpures (Olaines Mūzikas un mākslas skola, vadītāja Aija Strode - Ērgle) projekts „Grafikas darbnīca”;
 • Emīlijas Šumiļinas (Olaines Mūzikas un mākslas skola, vadītāja Zanda Remerte) projekts „Mākslas dienas 2012”;
 • Marinas Šaško (Olaines Mūzikas un mākslas skola, vadītāja Ilze Orbidāne) projekts „Ēnu teātris”;
 • Lindas Geibas (Olaines Vēstures un mākslas muzejs, vadītāja Ilze Zemīte) projekts „Jūras tēma Muzeju nakts radošajās darbnīcās”;
 • Kristīnes Zemītes (Olaines Vēstures un mākslas muzejs, vadītāja Ilze Zemīte) projekts „Māksla ikdienā un svētkos”;
 • Nikolas Šķirmantes (Olaines Kultūras centrs, vadītāja Vita Jansone) projekts „Draudzība”;
 • Karinas Nosovas (Olaines sociālais dienests, vadītāja Jeļena Semjonkina-Getmaņuka) projekts „Vasara „OLAKSĀ”” ;
 • Brigitas Mednes (Olaines 1.vidusskola, vadītāja Ina Velberga) projekts „Daiļliteratūras lasīšanas popularizēšana skolu jauniešu vidē”;
 • Brigitas Mednes (Olaines 1.vidusskola, vadītāja Ina Velberga) projekts „Teātris Latvijā – sabiedrību integrējošs mākslas veids”;
 • Brigitas Mednes, Aleksandras Panovas (Olaines 1.vidusskola, vadītāja Lelda Balode) projekts „Veselības diena Olaines novadā”.
 • Marijas Grozas (Olaines Vēstures un mākslas muzejs, vadītāja Ilze Zemīte) projekts „Tavs stāsts”;
 • Anetes Paulas Andersas, Betijas Griķes (Olaines Mūzikas un mākslas skola, vadītāja Ilze Orbidāne) projekts „Vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Novada atskaņas”” ;
 • Kristīnes Zemītes (Olaines Vēstures un mākslas muzejs, vadītāja Ilze Zemīte) projekts „Piedzīvosim Ziemassvētkus”;
 • Emīlijas Šumiļinas, Alises Meģijas Bērziņas (Olaines Mūzikas un mākslas skola, vadītāja Aija Strode - Ērgle) projekts „Ādas dizaina darbnīca”;
 • Mazena Zibaras, Alekseja Murina (Olaines 2.vidusskola, vadītāja Nadežda Murina) projekts „Olaine – Eiropas Savienības pilsēta”;
 • Aleksandra Hrisanfova, Viktorijas Jupatovas (Olaines 2.vidusskola, vadītāja Tatjana Fastoviča) projekts „Zvaigžņu laiks”;
 • Alekseja Gaiduka, Vadima Smirnova (Olaines 2.vidusskola, vadītāja Marija Ragiņa) projekts „Olaines zaļa rītdiena”;
 • Stefani Hmeļauskas, Olgas Jermolajevas (Olaines 2.vidusskola, vadītāja Irina Macanova) projekts „Bērnības atmiņas”;
 • Anastasijas Cimoškas (Olaines 1.vidusskola, vadītāja Dace Lasmane) projekts „Jauniešu drošība darbībā” .

2011. gadā:

 • Brigitas Mednes (Olaines 1.vidusskola, vadītāja Līga Gulbe) projekts „Jaunietis jaunietim”;
 • Šarlotes Odzelevičas (Olaines Mūzikas un mākslas skola, vadītāja Zanda Remerte) projekts „Ceļojums mākslā”;
 • Annas Romanovas (Olaines Mūzikas un mākslas skola, vadītāja Ilze Orbidāne) projekts „Māksla naktī – gaismas deja”;
 • Ivetas Romanovas (Olaines Mūzikas un mākslas skola, vadītāja Aija Strode - Ērgle) projekts „Mākslas telpa 2011”;
 • Aleksandras Gluščenko (Olaines 2.vidusskola, vadītāja Svetlana Opikova) projekts „Šī daudzveidīgā dzīvnieku pasaule (dzīvnieku figūriņu izgatavošana no pērlītēm)” ;
 • Beatrises Konošonokas (Olaines Vēstures un mākslas muzejs, vadītāja Ilze Zemīte) projekts „Caur pasakām...” ;
 • Brigitas Mednes, Ernas Marijas Počas (Olaines 1.vidusskola, vadītāja Ina Velberga) projekts „Pasākumu cikls „Tā mēs jūtam Latviju”” ;
 • Jura Goguļa (Olaines 1.vidusskolas absolvents, alpīnisma pulciņa vadītājs) projekts „Olaines novada ziemas alpīnisma svētki” ;
 • Viktorijas Golubevas, Aleksandras Peškovas, Arinas Bardovas (Olaines 2.vidusskola, vadītāja Ludmila Osipova) projekts „Būt veselam ir stilīgi!” ;
 • Emīla Soldatova (Olaines 1.vidusskola, p/a „Olaines sociālais dienests” Bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centrs „Olaks”, vadītāja Jeļena Semjonkina-Getmaņuka) projekts „Olaines bize”;
 • Elzas Balodes, Alises Megijas Bērziņas (Olaines Mūzikas un mākslas skola, vadītāja Zanda Remerte) projekts „Rudens vakara darbi” ;
 • Annas Zavadskas, Nataļjas Kostigovas (Olaines 2.vidusskola, vadītājas Irina Macanova, Diāna Goroško) projekts „Attīstošas spēles matemātikā un dabaszinībās” ;
 • Viktorijas Jupatovas, Annas Kazakovas (Olaines 2.vidusskola, vadītāja Marija Ragiņa) projekts „Dzīvnieki un pilsēta” (turpinājums);
 • Jelizavetas Šlikovas (Olaines 2.vidusskola, vadītāja Tatjana Fastoviča) projekts „Sapņi piepildās”;
 • Beātes Balodes (Olaines Mūzikas un mākslas skola, vadītāja Ilze Orbidāne) projekts „Vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Novada atspulgi”” ;
 • Beatrises Konošonokas (Olaines 1.vidusskola, vadītāja Līga Gulbe) projekts „Citādas zināšanas” ;
 • Beatrises Konošonokas (Olaines Vēstures un mākslas muzejs, vadītāja Ilze Zemīte) projekts „Karikatūras un kaligrāfija”;
 • Beatrises Konošonokas (Olaines Vēstures un mākslas muzejs, vadītāja Ilze Zemīte) projekts „Kas mēs esam un no kurienes nākam...”;
 • Anastasijas Drozdovičas (Olaines 1.vidusskola, vadītāja Dace Lasmane) projekts „Brīva jaunatne – dzīva sabiedrība” .

2010. gadā:

 • Gitas Auzānes, Unas Auzānes, Ivo Auzāna (Olaines 1.vidusskola, vadītājs Māris Auzāns) projekts „Olaines novada jauniešu pludmales volejbola sacensības „Bumbas pavēlnieks”” ;
 • Ievas Ozoliņas (Olaines 1.vidusskola, vadītāja Aija Jankava) projektas „Jaunieši dažādās pilsētās – vienādi vai atšķirīgi?”;
 • Brigitas Mednes (Olaines 1.vidusskola, vadītāja Ina Velberga) projektas „Olaines danču klubs 2010” ;
 • Beatrises Konošonokas (Olaines Vēstures un mākslas muzejs, vadītāja Ilze Zemīte) projekts „Darām kopā” ;
 • Emīlijas Bērziņas (Olaines Vēstures un mākslas muzejs, vadītāja Ārija Spuņģe) projekts „4.maijs. Vakar un šodien”;
 • Mārtiņa Pauličenoka (Olaines 1. vidusskola, vadītājs Aivis Ruļuks) projekts „Olaines jauniešu interešu veicināšana florbolā”;
 • Olaines Jauniešu padomes (Olaines Kultūras centrs, vadītāja Vita Jansone) projekts „Olaines novada Teātra sporta draudzības spēles 2010”;
 • Olaines Jauniešu padomes (Olaines Kultūras centrs, vadītāja Vita Jansone) projekts „Mis un Misters, un Mini Mini Mis un mini Misters Olaine 2010”;
 • Elīnas Meļņikovas (Olaines Mūzikas un mākslas skola, vadītāja Ilze Orbidāne) projekts „Mākslas dienas 2010”;
 • Jura Goguļa (Olaines 1. vidusskola, vadītājs Juris Zakrevskis) projekts „Olaines novada alpīnisma svētki – Pavasaris 2010”;
 • Gunas Sakaines (Olaines 1.vidusskola, vadītājs Juris Zakrevskis) projekts „Olaines novada aktīvo jauniešu un vidusskolu parlamentu sadarbības prasmju treniņš - nometne”;
 • Suzannas Karīnas Žiras (Olaines Mūzikas un mākslas skola, vadītājs Edgars Kvjatkovskis) projekts „Skulptūru parks 2010”;
 • Suzannas Karīnas Žiras (Olaines Mūzikas un mākslas skola, vadītājs Edgars Kvjatkovskis) projekts „Puķupodi pilsētvidē 2010”;
 • Paulas Pelčeres, Grietas Jankavas (Olaines 1.vidusskola, vadītāja Ina Velberga) projekts „Latviešu ievērojamāko režisoru augstākie mākslinieciskie sasniegumi 2009. un 2010.gadā”;
 • Brigitas Mednes, Ernas – Marijas Počas (Olaines 1.vidusskola, vadītāja Ina Velberga) projekts „Pasākumu cikls „Tā mēs jūtam Latviju””;
 • Annas Romanovas (Olaines Mūzikas un mākslas skola, vadītāja Ilze Orbidāne) projekts „Vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Sapņu pavadoņi””;
 • Annas Romanovas (Olaines Mūzikas un mākslas skola, vadītāja Ilze Orbidāne) projekts „Vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Novada mozaīka””;
 • Šarlotes Odzelevičas (Olaines Mūzikas un mākslas skola, vadītāja Zanda Remerte) projekts „Uzdāvini Ziemassvētkus!” ;
 • Marijas Grozas (Olaines Vēstures un mākslas muzejs, vadītāja Ilze Zemīte) projekts „Stikla mozaīkas” ;
 • Beatrises Konošonokas (Olaines Vēstures un mākslas muzejs, vadītāja Ilze Zemīte) projekts „Darām atkal”;
 • Ievas Ozoliņas (Olaines1.vidusskola, vadītāja Aija Jankava, Ina Velberga) projekts „Jauniešu lasīšanas veicināšanas projekts „Vidusskolēni – jaunākās latviešu literatūras vērtētāji”” ;
 • Paulīnas Piteņko (Olaines Kultūras centrs, vadītāja Olga Zujeviča) projekts „Jaunie mūziķi Latvijai”;
 • Unas Auzānes (Olaines 1. vidusskola, vadītājs Māris Auzāns) projekts „Olaines novada skolēnu vieglatlētikas skriešanas, lēkšanas un mešanas disciplīnu dienas”;
 • Ievas Ozoliņas (Olaines 1.vidusskola, vadītāja Brigita Eltermane) projekts „Radošums, uzņēmība un inovācija darbībā”;
 • Aleksandras Gerasimovičas (Olaines 2.vidusskola, vadītāja Tatjana Fastoviča) projekts „Slavas minūte”;
 • Irinas Rudakas (Olaines 2.vidusskola, vadītaja Tatjana Fastoviča) projekts „Draudzējas bērni!”;
 • Annas Kazakovas (Olaines 2.vidusskola, vadītāja Marija Ragiņa) projekts „Dzīvnieki un pilsēta!”;
 • Anastasijas Gluščenko (Olaines 2.viudsskola, vadītāja Jelizaveta Stankeviča, Tatjana Inkina) projektas „Kompass”.

 

Tev ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlies pavēstīt ko labu? Raksti mums! :)