Nodarbinātība

Iespējas Olainē!

IZMAIŅAS !

 

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumus Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, Olaines novada pašvaldība izsludina vakances, kuru pienākumu izpildei darbiniekiem nav paredzēta tieša saskarsme ar citām personām, kas nav darba vadītājs. Jauniešiem ir iespēja pieteikties 45 darba vietām, bet vēršam uzmanību, ka skolēnu vasaras nodarbinātība var tikt atcelta arī pēc darba vietas apstiprināšanas, ja valstī tiks pieņemti jauni piesardzības pasākumi saistībā ar Covid-19.

 

 

No 5.maija līdz 14.maijam skolēni varēs iesniegt pieteikumus skolēnu vasaras darbam!
 
No 2021.gada 5.jūlija līdz 27.augustam 45 skolēniem būs iespēja iesaistīties nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā un strādāt kādā no Olaines novada pašvaldības iestādēm vai biedrībām, kas reģistrētas Olaines novada NVO apvienībā. Katrs skolēns strādās 2 nedēļas, 4 stundas dienā, saņemot stundas tarifa likmi 3.20 EUR apmērā pirms nodokļu nomaksas.
 
KAS VAR PIEDALĪTIES?
Skolēni – jaunieši vecumā no 15 līdz 17 gadiem, kuru dzīvesvieta (vai vismaz viena no vecāku vai aizbildņu dzīvesvietām) deklarēta Olaines novada teritorijā un kuri mācās vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādēs Olaines novadā.
 
KĀ VAR PIETEIKTIES?
Skolēnam jāiesniedz
•    aizpildīts iesniegums, sūtot to elektroniski uz e-pastu renate.buraka@olaine.lv, no 5.maija līdz 14.maijam, darba laikā no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00 ;
•    ārsta izziņa darba līguma slēgšanas brīdī.

Saraksts ar darba vietām pieejams šeit!

 

 

 


 

Iespējas Latvijā!

Jauniešu garantija


Šeit informatīvais materiāls!

 


 

Projekts "Proti un dari"

 

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu, neapgūsti arodu pie amata meistara un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, piesakies atbalstam Eiropas Sociālā fonda finansētā projektā "PROTI un DARI!"!

 

Projekts "PROTI un DARI!" ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītam jaunietim tiek sniegts individuāls, tieši viņam domāts atbalsts. Balstoties uz jaunieša prasmēm, interesēm, iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām jaunietim tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot piemērotus atbalsta pasākumus, kas var ietvert tādas aktivitātes kā neformālās un ikdienas mācīšanās, speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu), dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), brīvprātīgais darbs, iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos, profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara, iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs, specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti. Katrs jaunietis, īstenojot savu individuālu pasākumu programmu, var tikt iesaistīts projektā līdz 9 mēnešiem.

 

Vairāk informācijas par projektu "PROTI un DARI!" te.

 

 

Saraksts ar darbavietām pieejams šeit!

Tev ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlies pavēstīt ko labu? Raksti mums! :)