Noderīgas saites

www.jaunatneslietas.lv

Portālā apkopota informācija par aktualitātēm jaunatnes politikā, jaunatnes politikas virzieniem, projektiem, nodrošināta iespēja izteikt savu viedokli vai priekšlikumus jaunatnes politikas veidotājiem.

 

 

www.jaunatne.gov.lv

Valsts aģentūra „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" sniedz jauniešiem iespējas rakstīt projektus, izplata jauniešiem interesantu un noderīgu informāciju par viņu iespējām Eiropā u.tml. 

 

www.patverums-dm.lv

Sniedz palīdzību cilvēktirdzniecībā cietušām personām, legālajiem imigrantiem, nodrošinot indivīda tiesības saņemt atbilstošu palīdzību, aizstāvību.

 

www.ljp.lv

Latvijas Jaunatnes padome ir bērnu un jauniešu sabiedrisko organizāciju apvienība - platforma interešu aizstāvībai, organizāciju izaugsmei un informācijas apritei.

 

www.europass.lv/files/Mobilitates%20programmas.pdf

Saites uz Eiropas Komisijas Mobilitātes programmām: Leonardo da Vinci, Erasmus, Comenius, Grundtvig, Mācību braucieni, Yoth for Europe, Youth for Understanding, European Voluntary Service, Youth.

 

www.eurodesk.eu

Eiropas informācijas tīkls jauniešiem, kur iespējams atrast informāciju par studijām, darbu, ceļošanas iespējām Eiropā, arī partnerus saviem projektiem vai dalībniekus starptautiskiem pasākumiem.

 

www.lsa.lv

Latvijas studentu apvienība, kura pārstāv visu Latvijā studējošo intereses nacionālā un starptautiskā mērogā.

 
 

www.latvija.lv/studijas

Šī e-pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināta elektroniska vienotā pieteikšanās pamatstudiju programmām 10 Latvijas augstskolās.

 

 

www.studentnet.lv

Vortāls, kas veicina jauniešu un jo īpaši studentu izglītību, konkurētspēju, motivāciju un mobilitāti sabiedrības un valsts labā.

 

www.nva.gov.lv

Karjeras veidošanas jautājumi, interešu testi jauniešiem un pieaugušajiem, interaktīva karjeras datorspēle, profesiju apraksti un to salīdzināšanas iespēja, augstākās un profesionālās izglītības programmas, kursu datubāze, informācija par darba tirgu un prognozes.

 

www.esilabs.lv

Vortālā apkopotas idejas labiem darbiem, aktuālās labdarības akcijas, brīvprātīgā darba piedāvājumi un iedvesmojoši stāsti par to, kā būt labam pret citiem un būt labam pret sevi.

 

www.prakse.lv

Platforma starp jauniešiem, darba devējiem, nevalstiskajām un valsts organizācijām un izglītības iestādēm, lai veicinātu jauniešu atbilstību darba tirgus prasībām.

 

www.jal.lv

Vortāls skolēniem un skolotājiem piedāvā mācību programmas, literatūru un organizē pasākumus, kas veicina praktisko iemaņu gūšanu uzņēmējdarbībā.

 

www.esmaja.lv

Eiropas Savienības mājas portāls, kur pieejama aktuāla informācija par Eiropu un Latviju. Eiropas Savienības mājā tiek organizēti dažādi semināri, diskusijas, radošas nodarbības un citi pasākumi.

 

 

www.esibrivs.lv

Uzzini ko vairāk par atkarībām un kāpēc ir stilīgi būt brīvam no tām!

 

 

www.skalbes.lv

Krīžu un konsultāciju centrā „Skalbes” ir pieejama diennakts palīdzība krīzes situācijā.

 

 

www.papardeszieds.lv

Asociācija “Papardes zieds” strādā, lai tiktu īstenotas katra indivīda seksuālās un reproduktīvās tiesības, lai katram būtu pieejami kvalitatīvi pakalpojumi un izvēle tiktu izdarīta, balstoties uz kvalitatīvu informāciju.

 

 

 

 

 

www.brivpratigais.lv

Uzzini vairāk par brīvprātīgo darbu un iespēju iesaistīties brīvprātīgajā darbā Latvijā!

 


www.iespejukarte.lv

Vortālā apkopota informācija par pašvaldībās, valsts iestādēs un nevalstiskajās organizācijās pieejamajiem pastāvīgajiem pakalpojumiem, kā arī par iespējām, ko Eiropas Savienība piedāvā saviem iedzīvotājiem.

 

 

www.europa.eu/youth/index.cfm?l_id=lv

Eiropas Jaunatnes portālā ir informācija Eiropas jauniešiem, kuri vēlas uzzināt par iespējām dzīvot, mācīties un strādāt kādā citā pasaules daļā.

 

www.youthforum.org

Eiropas Jaunatnes forums - tā ir neatkarīga, demokrātiska un jauniešu vadīta platforma, kas darbojas, lai veicinātu jauniešu aktīvāku iesaisti sabiedrībā savas dzīves kvalitātes pilnveidošanai, pārstāvot jauniešu vajadzības, intereses Eiropas Savienības institūcijās.

 

http://europa.eu/youreurope/citizens/education/index_lv.htm

Portāla mērķis ir palīdzēt studentiem, darba meklētājiem, strādniekiem, vecākiem, profesionālās orientācijas konsultantiem un skolotājiem atrast informāciju par izglītošanās iespējām Eiropā.

 

www.eryica.org

Eiropas Jaunatnes informācijas un konsultāciju aģentūra.

Tev ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlies pavēstīt ko labu? Raksti mums! :)