Ēnu diena Olaines novadā

11.02.2016

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

Arī Olaines novada skolēni ar interesi ēnoja Olaines novada pašvaldības un iestāžu darbiniekus. Šogad 10.februārī pie savām ēnām tika Olaines novada pašvaldības izpilddirektors, Olaines Sporta centra direktors, PII “Zīle” pirmsskolas skolotāja, medicīnas māsa Olaines Sociālā dienesta Sociālajā aprūpes centrā kā arī citi pašvaldības iestāžu darbinieki.

Olaines novada pašvaldības izpilddirektora ēnas Evita Kristiāna Pušpure un Maira Romanoviča atzina, ka kolektīvs šajā iestādē ir draudzīgs un kolēģi ciena cits citu nevis amata dēļ, bet gan cilvēka personības dēļ. Jautājot vai meitenes šajā dienā ieguva kādas nozīmīgas atziņas, Maira teica: “Lai atrastu sev tīkamu darbu, ir jābūt lielai zināšanu bagāžai, pieredzei un protams smags darbs ir visa pamatā.” Pēc pavadītas dienas kopā ar pašvaldības izpilddirektoru, abas meitenes viennozīmīgi atbildēja, ka nākotnē vēlētos strādāt profesijā, kuru ēnoja, un izpilddirektors Ģirts Batrags meitenes esot pārliecinājis, ka jāizvēlas strādāt tieši savā dzimtajā novadā.

Polīna Čerņavska, kura ēnoja Olaines Sporta centra direktoru, arī bija ļoti apmierināta par pavadīto laiku un uzzināja daudz ko jaunu par darba struktūru un norisi Olaines Sporta centrā.

 

Atgādinām, ka ikvienam skolēnam bija iespēja pieteikties par ēnotāju Olaines novada pašvaldībā un tās iestādēs. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum, kā arī demonstrētu saistību starp izglītību un karjeru, rosinot skolēnus nopietni pievērsties mācībām. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, akcija sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

Tev ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlies pavēstīt ko labu? Raksti mums! :)