Kafija ar politiķiem'14

31.10.2014

Jau trešo gadu pēc kārtas Olaines novadā norisinājās neformālā diskusija „Kafija ar politiķiem”, kas šogad notika 23.oktobrī Olaines Vēstures un mākslas muzejā, kur kopā pulcējās 23 novada jaunieši, 6 deputāti un 7 pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbinieki.

„Kafija ar politiķiem” ir diskusiju platforma, kur neformālā un brīvā gaisotnē ir iespēja sanākt kopā jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem, lai kopīgi apspriestus kādus konkrētus jautājumus, kas ir īpaši aktuāli tieši jauniešiem. Arī šajā reizē pārrunājām kādus noteiktus tematus, uzklausījām viens otra viedokļus un kopā radījām jaunas idejas vai meklējām risinājumus jau esošām problēmām.

 

Šogad paši jaunieši izvēlējās tematus par sev aktuāliem jautājumiem. Viens no pirmajiem diskusiju jautājumiem bija par jauniešu uzņēmējdarbību novadā, kurā idejas uzklausīja un apkopoja Latvijas Universitātes students un mācību uzņēmumu veidotājs Aleksandrs Geržatovičš. Otrs diskusijas temats aptvēra veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšanu, kurā dalībnieku viedokļus uzklausīja Olaines 1.vidusskolas skolniece un alpīnisma aktivitāšu dalībniece Karīna Segruma. Trešais temats bija īpaši aktuāls, jo tajā diskutējām par jauniešu zemo aktivitāti sabiedriskajā dzīvē, kur uz sarunu mūs aicināja Teiksma Jankava – dažādu starptautisku projektu dalībniece un pasākumu organizētāja. Kā pēdējais temats šajā pasākumā tika veltīts jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējām novadā un tā atbilstība jauniešu vēlmēm, kuru vadīja IT lietu eksperts un teātra mākslas mīļotājs Andris Krūmiņš. Un četros sarunu etapos, kas ilga katrs 15 minūtes, noskaidrojām daudz un dažādus viedokļus, idejas un ierosinājumus izvēlētajiem diskusiju tematiem.

 

1. Kā veicināt jauniešu uzņēmējdarbību Olaines novadā?

Visi diskusijas dalībnieki bija vienisprātis, ka šis jautājums mūsu novadā ir jāaktualizē, jo diemžēl pašreiz šajā jomā jauniešiem nav nekādu lielo iespēju. Vienīgā vieta, kur jaunietis var sākt savus pirmos uzņēmējdarbības soļus ir skola, kas piedalās Junior Achievment programmā un piedāvā iespēju izveidot skolēniem savus mācību uzņēmumus.

Izskanēja idejas, ka lielu ieguldījumu nestu pašvaldība, ja tā dotu iespēju šiem skolēnu mācību uzņēmumiem sniegt pakalpojumus visā novadā. Kā arī tika uzsvērts, ka visās Olaines novada izglītības iestādēs būtu jārada iespēja iesaistīties skolēnu mācību uzņēmumu programmā, jo pašreiz tas notiek tikai Olaines 1.vidusskolā.

Lai jauniešiem rastos vispārēja un reāla izpratne par uzņēmējdarbību ir nepieciešams veidot pasākumus, kuros Olaines novada uzņēmēji varētu dalīties savā pieredzē ar jauniešiem (ekskursijas uzņēmumos, kopīgi sarunu vakari u.c.).

Pavisam iespējams un reāls risinājums tika piedāvāts no jauniešu puses, kas ierosināja pašvaldībā veidot jauniešu biznesa ideju konkursu, kurā uzvarētāji saņemtu finansiālu atbalstu no pašvaldības sava biznesa uzsākšanai, kā arī saņemtu uzņēmējdarbības konsultanta/mentora padomus un palīdzību.

Kā arī noteikti jauniešiem, kas nodarbojās ar savu uzņēmējdarbību, būtu jāveido savi tirdziņi, kuros ikviens novada iedzīvotājs varētu iegādāties jauniešu veidojumus vai pakalpojumus.

 

2. Veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšana Olaines novadā

Lai gan mūsu novadā ir ļoti daudz lielisku iespēju kā savi aktīvi nodarbināt, tomēr joprojām liela daļa jauniešu savu ikdienu pavada pie datoriem, viedtālruņiem, ēdot neveselīgu pārtiku, smēķējot un visādi citādi darot pāri savam ķermenim. Tādēļ diskusiju laikā tika runāts par to, ka nepieciešams jauniešos ieaudzināt veselīgu un aktīvu domāšanu jau no pašas bērnības, kur noteikti būtu jāiesaistās arī bērnu vecākiem. Kā arī ir vēl vairāk jāpopularizē esošais sporta piedāvājums novadā, bet tas arī būtu jādara pašiem jauniešiem, ne tikai pašvaldības iestādēm.

Diskusiju dalībnieki nonāca pie secinājuma, ka jāliek liels uzsvars uz veselīgu pārtiku, informējot par to jauniešus it īpaši skolā. Skolas ēdnīcās jābūt iespējai iegādāties svaigus augļus un dārzeņus, nevis bulciņas un saldumus, kā arī skolās vajadzētu ieviest bezmaksas ūdeni visiem skolēniem.

Jaunieši vēlētos, lai būtu atlaides sporta studijās, kas pieejamas Olaines novadā, kā arī būtu vēl vairāk sportisku pasākumu.

Visi diskusijas dalībnieki bija vienisprātis, ka piedāvājumam noteikti jābūt interesantākam kā datorspēlēm un ir jāpiedāvā kaut kas jauns un inovatīvs. Noteikti arī ir jāpievērš uzmanība jauniešu garīgajai veselībai.

 

3. Kādā veidā cīnīties ar jauniešu zemo aktivitāti sabiedriskajā dzīvē?

Diskusiju dalībnieki jau pašā sākumā atzina, ka vienmēr būs divas grupas – tādi, kas piedalās un tādi, kas nekad nepiedalīsies, un ar to arī vajadzētu samierināties. Tomēr ir ļoti daudz problēmu, kas attur daudzus jauniešus būt aktīviem: zināšanu un prasmju trūkums par konkrēto pasākumu/nodarbi; laika trūkums; attālums; bailes no nosodījuma; informācijas trūkums; motivācijas trūkums; aizņemtība pašam ar sevi; nav sabiedroto ar ko sadarboties; tehnoloģijas sāk aizvietot cilvēkus; nevēlas iesaistīties, jo neplāno nākotnē dzīvot Olaines novadā.

Tomēr gan jauniešiem, gan pieaugušajiem bija arī pietiekami daudz risinājumu iepriekš uzskaitītajām problēmām. Ir nepieciešams veikt aptaujas jauniešu vidū par to, kas interesē viņus pašus. Jauniešiem jāsāk komunicēt pašiem ar sevi (sevis izzināšana), tā realizēšanai būtu jāievieš skolā jauni priekšmeti par to kā pilnveidoties pašam. Tika ieteikts veidot pasākumu tieši „bailīgajiem” jauniešiem, kā arī novada aktīvākajiem jauniešiem ir jāmācās pieņemt „jauniņie”. Noteikti nepieciešams arī jauniešu centrs, kur būtu vieglāk šo visu realizēt.

Viens no interesantākajiem ierosinājumiem bija „Klusuma mēnesis”, kura pamatā ir ideja par to, ka vienu mēnesi Olaines novadā nenotiktu pilnīgi neviens sabiedrisks pasākums, tādā veidā, liekot novada iedzīvotājiem saprast, cik tomēr daudz tādu ir un, ka bez tiem mūsu ikdiena ir pelēcīgāka.

 

4. Brīvā laika daudzveidīgas pavadīšanas iespējas novadā, piedāvājuma atbilstība jauniešu interesēm

Pasākuma laikā tika prezentēts 2014./2015. māc. gada interešu izglītības piedāvājums visā novadā. To aplūkojot, diskusijas dalībnieki vienojās, ka tieši skolās jauniešiem ir ļoti liels un plašs brīvā laika pavadīšanas piedāvājums, bet studentiem un jauniešiem, kas skolu jau absolvējuši tas krietni sarūk. Tika arī uzsvērts, ka ir informācijas trūkums, jo daudzi jaunieši pat nezina kādi pulciņi vai nodarbības ir pieejami viņu skolā vai novadā.

Jaunieši uzsvēra, ka vēlētos, lai novadā būtu iespējams nodarboties vairāk ar sportu, piedalīties kādos mūzikas pulciņos (bungu nodarbības), nepieciešama arī tehniskā jaunrade. Kā arī jaunieši vēlētos tādas nodarbības, kas neaizņem ļoti daudz laika, piemēram, labs variants būtu keramikas nodarbības jauniešiem.

Tomēr pastāv arī problēmas, kas jārisina līdz ar pulciņu un nodarbību pastāvēšanu, jārēķinās, ka daudziem jauniešiem zūd pašiniciatīvas ilgtermiņā, bieži vien ir ilgstoši jāmeklē speciālistus/pulciņu vadītājus, kas varētu un vēlētos vadīt kādus specifiskus pulciņus.

 

 

Neformālā diskusija „Kafija ar politiķiem” kopumā aizritēja draudzīgā un nepiespiestā gaisotnē, izskanēja daudzas un dažādas labas un īstenojamas idejas, kas arī bija šī pasākuma galvenais mērķis.

 

Vairāk attēlu no pasākumu šeit

 

Ieva Rokule,

Olaines novada jaunatnes lietu speciāliste 

Tev ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlies pavēstīt ko labu? Raksti mums! :)