Kafija ar politiķiem'15

12.11.2015

Strukturētais dialogs “Kafija ar politiķiem” Olaines novadā kļuvusi jau gluži par tradīciju un 5.novembrī Olaines novada jaunieši, deputāti, pašvaldības un iestāžu darbinieki kopā sanāca jau ceturto gadu pēc kārtas.

Šogad pasākuma norises vieta bija neierasta – neremontētas telpas Veselība ielā 7 (aiz poliklīnikas), taču šīs vietas izvēle nebija nejauša. Nākotnē šajās telpās ir paredzēts atvērt Olaines novada Jauniešu iniciatīvu centru, tādēļ Olaines novada Jauniešu dome jau šobrīd mēģina šīs telpas “atdzīvināt”.

“Kafija ar politiķiem” ir metode, kuras galvenais mērķis ir veicināt jauniešu un lēmumu pieņēmēju (deputātu, pašvaldības darbinieku, iestāžu vadītāju) savstarpējo dialogu. Tas ir īpaši organizēts un sagatavots pasākums, kurā pie kafijas un tējas tasēm tiek pārrunāti kādi noteikti jauniešiem aktuāli temati, uzklausīti viens otra viedokļi un kopā radītas jaunas idejas vai meklēti risinājumi jau esošām problēmām.

Šogad apspriedām 3 konkrētas tēmas, kā arī atvēlējām laiku sarunām, kuru tematus noteica paši dialoga dalībnieki.

 

1. Jauniešiem aktuāls novada un iestāžu tēls

Strauji augot digitālās un vizuālās pasaules nozīmei, aizvien aktuālāks kļūst veids kā sevi pasniedz Latvijas novadi, neizslēdzot arī Olaines novadu. Jaunieši ir novērojuši, ka Olaines novadam nav vienota vizuālā tēla un arī iestāžu vizuālie tēli nav veidoti saskaņoti un Olaines novadam piederīgi. Pēc kopīgām debatēm visi sarunas dalībnieki bija vienisprātis – Olaines novadam ir nepieciešama konceptuāla vizuālā identitāte, ar kuru iedzīvotāji varētu lepoties un iznest to pasaulē. Identitāte sevī ietvertu jauna novada logo un saukļa izveidi, par kuru parūpētos profesionāli speciālisti, bet novada iedzīvotājiem būtu iespēja balsot, tādā veidā, izvēloties sev tīkamāko.

Jaunieši un lēmuma pieņēmēji sarunas laikā arī apskatīja citu novadu un pilsētu logotipus vai vizuālos tēlus un nonāca pie fakta, ka pirms veidot Olaines novada vizuālo tēlu ir jākonsultējas un jāsmeļas pieredze no citiem novadiem.

Domas dalījās jautājumā par to, vai šo vizuālo tēlu varētu izstrādāt brīvprātīgie jaunieši vai novada iedzīvotāji, tomēr sarunu rezultātā tika secināts – lai izveidotu kvalitatīvu un skaistu novada vizuālo tēlu ir jāpiesaista profesionāļi, kā arī pēc tēla izveides ar to ir aktīvi jāstrādā un tas jāintegrē novada ikdienā.

 

2. Drošība novadā – joprojām aktuāls temats

Par šo tematu jau tika runāts 2013.gada “Kafijā ar politiķiem”. Šogad mēs vēlējāmies noskaidrot vai situācija ir mainījusies un uzlabojusies, kā vērsām uzmanību uz to, ka joprojām dienas tumšajā laikā dažās novada un pilsētas vietās atrasties ir neomulīgi.

Sarunas dalībnieki bija vienisprātis par to, ka kopš 2013.gada situācija ir uzlabojusies – novada teritorijā ir izvietotas videonovērošanas kameras, drošības struktūra ir daudz sakārtotāka un gājēju pārejas izgaismotas daudz spožākas.

Diskusijas dalībnieki uzsvēra, ka lielā mērā drošība ir atkarīga arī no līdzcilvēku un sabiedrības atsaucības. Tāpēc ir nepieciešams lauzt stereotipu, ka no policijas ir jābaidās – aicināt policistus uz skolām un koledžu, izveidot sadarbību ar jauniešu organizācijām utt. Dalībnieki uzsvēra, ka pašvaldības policijai vajadzētu pastiprinātāk patrulēt novadā un palielināt sodu apmērus. Arī ceļu satiksmes drošībai ir nepieciešama lielāka uzmanība.

Tomēr svarīgākais secinājums no jauniešu puses – ziņot policijai, ja tas ir nepieciešams! Un to var izdarīt zvanot pa tālruņa numuru 29198070 vai 67967196.

 

3. Brīvprātīgais darbs un tā kvalitāte Olaines novadā

Par brīvprātīgo darbu netiek maksāts atalgojums, bet diskusijas dalībnieki uzskata, ka jauniešiem, kas savu brīvo laiku ziedo brīvprātīgajā laikā, būtu jāsaņem kādi bonusi, piemēram, baseina vai slidotavas abonements vai brīvbiļeti uz kādu pasākumu.

Nepieciešams informēt iestādes, ka tām ir iespēja piesaistīt brīvprātīgos, kā arī ir jāinformē par to, ko brīvprātīgajiem uzdot darīt, kad viņi ir piesaistīti.

Jaunieši uzvēruši, ka brīvprātīgi jāmeklē caur skolēnu parlamentiem un pašpārvaldēm, kā arī šī meklēšana ir jāizvērš lielākā mērogā (ne tikai uzjautāt caur dažiem cilvēkiem, kas savukārt “savāc” citus cilvēkus).

Nepieciešams arī šo procesi sistematizēt. Iespējams, varētu piesaistīt brīvprātīgos arī kā ideju ģeneratorus nevis tikai “melnstrādnieciņus” pasākumiem. Pavisam jauki būtu, ja šīs brīvprātīgais darbs varētu būt jauniešu pirmā nopietnā darba pieredze, kuru ar prieku viņš varētu rakstīt iekšā savā CV.

Jauniešiem arī ir nepieciešamas autoritātes, kas “iepotētu” to, ka brīvprātīgais darbs ir superīga un laba lieta.

 

4. Brīvo jautājumu galds

Brīvo jautājumu galdā ikvienam sarunas dalībniekam bija iespēja izteikt savu viedokli par kādu ar jauniešiem saistītu tēmu vai arī uzdot sev interesējošu jautājumu citam grupas dalībniekam. Šī sarunu galda ietvaros tika iztirzāti sekojoši jautājumi un tēmas:

  • apspriesta jauniešu interese par politiku;
  • tika diskutēts par sporta aktivitāšu iespējām novadā un to apmeklējumu;
  • jaunieši no koledžas dalījās ar pozitīvo iespaidu, kāds viņiem ir radies, mācoties Olainē;
  • jaunieši ne visai aktīvi apmeklē novada un pilsētas pasākumus;
  • apspriests nākotnes jauniešu iniciatīvu centrs. Visi jaunieši un arī pilsētas iedzīvotāji ir jāinformē, ka nākotnē Veselības ielā 7 būs šis centrs. Sarunās par jauniešu centru tika arī izdomāti daži iespējamie centra nosaukumi, kā arī nonākts pie secinājuma, ka jauniešu centrā būtu jāstrādā vairākiem darbiniekiem, kas ar prieku strādātu ar jauniešiem, piedāvājot dažādās neformālās izglītības metodes, ne tikai lietderīgi pavadot savu brīvo laiku, bet arī iegūstot jaunas zināšanas un prasmes;
  • izskanēja dažādi ieteikumi nākotnei: mācīties un ņemt pieredzi no citiem novadiem (jebkurā jomā); uzticēties jauniešiem; izveidot tehniskās jaunrades centru Olaines novadā; izveidot jauniešiem izklaides vietu; ļaut un organizēt grafiti mākslas konkursu un veidot lielformāta zīmējumus pilsētvidē; izveidot tāfeles sienu jauniešu centrā.

 

Liels paldies jāsaka Olaines novada Jauniešu domes jauniešiem, kas iejutās diskusiju vadītāju lomās - Aleksandram Geržatovičam, Ritai Viļumai, Ditai Sisenei un Karīnai Segrumai. Kā arī liels paldies visiem, kas atvēlēja savu laiku un ieradās uz šo pasākumu.

 

Attēli no pasākuma šeit.

 

Ieva Rokule

Olaines novada pašvaldības

Jaunatnes lietu speciāliste

Tev ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlies pavēstīt ko labu? Raksti mums! :)